Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ (Alter Channel), όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρίας σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε σχέση με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των οφειλών της εταιρείας ανέρχεται στο 53,9% των ιδίων κεφαλαίων και προέρχονται κυρίως από παρακρατούμενους φόρους και ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές.

Ακόμα, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς διάφορους πιστωτές. Προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα ρευστότητας που έχουν προκύψει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για τη συμμετοχή νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς επίσης και σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες.

TAGS