Πρωτιά για το Βήμα αυτήν την Κυριακή με 143.000 φύλλα. 

Αναλυτικά οι κυκλοφορίες έχουν ως εξής: ΤΟ ΒΗΜΑ 143.000, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 124.000, REAL NEWS 95.000, ΕΘΝΟΣ 90.000, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 22.000, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21.000 και ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18.000.