Αδιάθετες έμειναν περίπου 10 εκατ. μετοχές της Τηλέτυπος, δηλαδή του Mega channel.

H ανακοίνωση:

"Το Δ.Σ της Tηλέτυπος γνωστοποιεί προς τους κ.κ Μετόχους τα ακόλουθα:

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Εταιρείας της 11.9.2013, επενδυτές οι οποίοι είχαν εγγραφεί για την αγορά μετοχών της αυξήσεως που αποφασίσθηκε από  την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.4.2013, ασκώντας το δικαίωμα προτιμήσεώς τους κατά το χρονικό διάστημα από 16.8.2013 έως και 30.8.2013, μπορούσαν να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013.

Υπαναχώρησε από τη συμμετοχή του ένας (1) μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος συμμετείχε στην αύξηση κατά 592 μετοχές.

Κατόπιν τούτου, συμμετείχαν τελικά στην αύξηση 62 μέτοχοι, με την καταβολή συνολικού ποσού 12.129.365,10 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 40.431.217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Ο τρόπος διάθεσης των μη αναληφθεισών μετοχών, οι οποίες ανέρχονται σε 9.965.283, θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190 και θα ανακοινωθεί προσηκόντως".

TAGS