Τέλος και  ο «Ημεροδρόμος» από το «Ριζοσπάστη».

Μια από τις πλέον πετυχημένες στήλες του ελληνικού Τύπου, που αποτελούσε ιδεολογικό σημείο αναφοράς, εξαιτίας της σύνθετης δημοσιογραφικής δουλειάς του Νίκου Μπογιόπουλου, δεν υπάρχει πλέον χωρίς η εφημερίδα να εξηγεί γιατί έλαβε αυτή την απόφαση.