Πρωτιά του "Θέματος". Ακολουθούν "Βήμα" και "Εθνος".

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις:

«Θέμα»: 156.000, «Βήμα»: 153.000, «Έθνος»: 101.000, «Real news»: 70.000, «Ελεύθερος Τύπος»: 18.000, «Δημοκρατία» και «Ελευθεροτυπία»: 15.000.