Σε 32,73% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της Πήγασος Εκδοτική ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της τελευταίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος στις 14.10.2013 η συμμετοχή της Πήγασος Εκδοτική ΑΕ αυξήθηκε από 14.071.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 27,92% σε 32.991.879 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι ποσοστό 32,73% στις οποίες αντιστοιχούν ισάριθμες ψήφοι.

TAGS