Μετά τη θεσμική παρέμβαση για την πώληση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, έφθασε και η ώρα του ραδιοφώνου.

Το υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει την «επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων ραδιοφώνου FM και την υποστήριξη στο σχετικό διεθνή συντονισμό συχνοτήτων». 

Οι χάρτες που υπάρχουν ως σήμερα εκδόθηκαν το 1999 και μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί οι άδειες λειτουργίας. Το υπουργείο όπως ζητά την επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων με βάση τη «νέα διοικητική οργάνωση της χώρας (Περιφέρειες – Δήμοι), διάφορα σχόλια ενδιαφερομένων ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά και νέων δεδομένων τεχνολογικών απαιτήσεων». Αξίζει να σημειώσουμε πως ήδη σε εσωτερικές μελέτες του υπουργείου Μεταφορών έχει προταθεί η χορήγηση περιφερειακών αδειών λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.