Ακόμη πιο "πλούσια" γίνεται η εβδομαδιαία εφημερίδα του Γιάννη Κουρτάκη, Παραπολιτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σχεδόν έτοιμο ένα ένθετο για το στοίχημα που αφορά τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου και το οποίο θα ονομάζεται «Βetpro».

Το 64 σελίδων ένθετο θα συμπεριληφθεί στο φύλλο του Σαββάτου 2 Νοεμβρίου.

Α.Ν.