Εσωτερικός έλεγχος στο λογιστήριο της Χ. Κ. Τεγόπουλος με εντολή της Μάνιας Τεγοπούλου. Η ίδια η εκδότρια ζήτησε από την Grant Thornton να ελέγξει τα οικονομικά της εφημερίδας, καθώς οι οφειλές των διαφημιστικών εταιρειών προς την εκδοτική επιχείρηση ανέρχονται σε …9 εκατ. ευρώ.

Κι αυτό γιατί φαίνεται πως ενώ η “Ελευθεροτυπία” πλήρωνε τους προμηθευτές της με δίμηνες επιταγές, η εφημερίδα δεχόταν την ίδια ώρα , να λαμβάνει επιταγές 9μήνου.  Η ιδιοκτησία της εφημερίδας , εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να  αναζητήσει ομολογιακό δάνειο, είτε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ διαψεύδονται την ίδια ώρα το ενδεχόμενο της πώλησης, ακόμη και από τον ίδιο το Α. Βγενόπουλου που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.