Στην κορυφή βρέθηκε το «Βήμα» και ακολούθησε το «Πρώτο Θέμα».

Συγκεκριμένα, η κατάταξη των εφημερίδων διαμορφώνεται ως εξής:

«Βήμα» 150.000 φύλλα, «Θέμα» 115.000 φύλλα, «Έθνος» 100.000 φύλλα, «Real News» 88.000 φύλλα, «Δημοκρατία» 21.000 φύλλα, «Ελεύθερος Τύπος» 20.000 φύλλα και «Ελευθεροτυπία» 14.000 φύλλα.