Αναστάτωση χθες στην «Ελευθεροτυπία», από το υπόδειγμα σύμβασης που έπεσε στα χέρια των συντακτών. Της σύμβασης δηλαδή, που πρέπει να υπογράψουν ως αύριο Πέμπτη, μπας και πάρουν τον μισθό Νοεμβρίου.

Στο έγγραφο, υπήρχαν 4 παράγραφοι, από τις οποίες η τέταρτη ξεσήκωσε την οργή των εργαζομένων γιατί έγραφε:

«Ο Εργαζόμενος συμφωνεί και αποδέχεται ως αναγκαίο για την λειτουργική εξυγίανση της εταιρείας ότι η καθυστέρηση καταβολής έως και τριών μηνιαίων μισθών μέχρι σήμερα δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την εκ μέρους του καταγγελία της Σύμβασης Εργάσίας ή τη λήψη από αύτόν οιασδήποτε μορφής εξασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρείας».

Ούτε λίγο ούτε πολύ η Εταιρεία που εκδίδει την «Ε» («Τρίτη Οψη»), ζήταγε από τους εργαζόμενους να ξεχάσουν τους τρεις μισθούς που τους χρωστάει!

Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν έντονα, απείλησαν με απεργία και η τέταρτη παράγραφος πήγε περίπατο. Εμεινε μόνο η τρίτη παράγραφος που λέει για τα τρία μισθά που οφείλονται:

«Συμφωνείται ότι η εξόφληση των δεδουλευμένων των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2013 θα γίνει με εκχώρηση ανά μήνα μέρους των τιμολογίων του διαφημιστικού εσόδου των πελατών της Εταιρείας, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί η σταδιακή αποπληρωμή μέχρι την 31η Αυγούστου 2014».