Σε συνέχεια της δέσμευσής της για τη δημιουργία ενός ριζικά νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού, που θα ενσωματώνει στον οδικό του χάρτη τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινωνίας των πολιτών, η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ) θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση ακόμα δύο βασικές διαδικασίες, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τον κανονισμό εργασίας της εταιρείας.

Μέσα από τις ιστοσελίδες http://www.opengov.gr/consultations/?p=2104 και http://www.opengov.gr/consultations/?p=2189, από σήμερα (3/12/2013) μέχρι και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες και συλλογικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τα όργανα διοίκησης της ΝΕΡΙΤ και τις αρμοδιότητές τους, τη δομή και το έργο των υπηρεσιακών λειτουργιών της, τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών.

Ακόμα, μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού της ΝΕΡΙΤ, τις διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και για θέματα που άπτονται του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι φάσεις της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και των σκοπών της ΝΕΡΙΤ, καθώς και για τον καθορισμό των απαραίτητων προσόντων τού υπό πρόσληψη προσωπικού. Μετά το πέρας κάθε φάσης, η Επιτροπή Διαβούλευσης της ΝΕΡΙΤ θα δημοσιοποιήσει την έκθεση διαβούλευσης, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.

TAGS