Γράφει η Τιτίκα Ανουσάκη
 
Το νέο οργανόγραμμα της ΝΕΡΙΤ Α.Ε εξασφάλισε το newpost.gr πάνω στο οποίο θα «στηθεί» και θα στελεχωθεί το νέο μοντέλο της δημόσιας τηλεόρασης. 
 
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η ΝΕΡΙΤ διοικείται από το τετραμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο «ελέγχεται» από το εννιαμελές εποπτικό συμβούλιο
 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάγονται τρεις Διευθύνσεις: Η Γενική Διεύθυνση Περιεχομένου - η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. 
 
 
Στη Γενική Διεύθυνση Περιεχομένου υπάγονται τέσσερις διευθύνσεις: Διεύθυνση τηλεόρασης Διεύθυνση ειδήσεων, Διεύθυνση περιφερειακού και τοπικού περιεχομένου και Διεύθυνση ραδιοφωνίας. 
 
 
Στη Γενική Διεύθυνση διαχείρισης υπάγονται οι Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών και Διεύθυνση εκμετάλλευσης. 
 
 
Τέλος στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνολογίας: Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Αρχείου καθώς και η Διεύθυνση λειτουργίας. 
 
 
 
TAGS