Γράφει η Τιτίκα Ανουσάκη
 
Το νέο οργανόγραμμα της ΝΕΡΙΤ ΑΕ της εταιρίας για τη Δημόσια Τηλεόραση έχει οριστικοποιηθεί από τη Διοίκηση και το εποπτικό Συμβούλιο από τις 22 Νοεμβρίου, απαντά στο newpost.gr ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ κ. Γιώργος Προκοπάκης
 
Παραπέμπει μάλιστα στον κανονισμό λειτουργίας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 3 Δεκεμβρίου ο οποίος  αποτυπώνει πλήρως την οργάνωση της εταιρίας. 
 
Σύμφωνα λοιπόν με τον εσωτερικό κανονισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. το Εποπτικό Συμβούλιο είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εξαετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία και αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και από τέσσερα μέλη.
 
Οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενώ οι Γενικές Διευθύνσεις χωρίζονται ως εξής: 
 
1. Γενική Διεύθυνση Περιεχομένου 
- Διεύθυνση Ειδήσεων
- Διεύθυνση Τηλεόρασης
- Διεύθυνση Ραδιοφωνίας
 
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου
- Διεύθυνση Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου
 
3. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
 
4. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνολογίας 
- Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης & Πληροφορικής
 
Συνολικά λοιπόν η νέα δομή της ΝΕΡΙΤ έχει τέσσερις γενικές διευθύνσεις και εννέα διευθύνσεις. Τέλος υπενθυμίζεται πως η δημόσια διαβούλευση για τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας λήγει στις 13 Δεκεμβρίου. 
TAGS