Πρώτο παρέμεινε το «Έθνος» στις κυκλοφορίες των εφημερίδων για την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου.

Aναλυτικά:

«Έθνος»: 182.000, «Θέμα»: 127.000, «Βήμα»: 104.000, «Real news»: 85.000, «Δημοκρατία»: 24.000, «Ελεύθερος Τύπος»: 20.000 και «Ελευθεροτυπία»: 9.000.