Την πρόσληψη 132 δημοσιογράφων (από τους οποίους 117 με έδρα την Αθήνα και 15 με έδρα τη Θεσσαλονίκη ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου, στην  ΝΕΡΙΤ-Α.Ε ανακοίνωσε οι εταιρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή με τη συμπλήρωση της φόρμας της αίτησης στον σχετικό ιστότοπο  και του Βιογραφικού Σημειώματος που θα  επισυναφθεί στην αίτηση και θα είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

TAGS