Ένα... ιστορικό λάθος έκανε η εφημερίδα «The New York Times», το οποίο και διόρθωσε μετά από έναν ολόκληρο αιώνα (!)

Συγκεκριμένα, η ιστορική εφημερίδα είχε λάθος για έναν ολόκληρο αιώνα στο εξώφυλλό της και την ανακάλυψη έκανε η δημοσιογράφος Rebecca Rosen!

Σύμφωνα με τη αρίθμηση των τευχών της εφημερίδας, στις 7 Νοεμβρίου του 1900 έπρεπε να ήταν το τεύχος 15.360. Όμως το είχαν αριθμήσει με τον αριθμό 15.860, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, δηλαδή 500 τεύχη μετά και το διόρθωσαν στο τεύχος της 1ης Ιανουαρίου του 2000!