Πρωτιά και αυτή την Κυριακή για το Έθνος. 

Αναλυτικά οι κυκλοφορίες: 

«Έθνος»: 150.000, «Θέμα»: 120.000, «Βήμα»: 102.000, «Real news»: 91.000, «Ελεύθερος Τύπος»: 20.000, «Δημοκρατία»: 15.000 και «Ελευθεροτυπία»: 10.000.