Συνολικά 5.168 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την κάλυψη 356 θέσεων εκτός ΑΣΕΠ (132 δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για τη ΝΕΡΙΤ

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι και αναλυτικά ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία θέσης έχει ως εξής: 

Θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών (ΑΘΗΝΑ - 25 Θέσεις) 219

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 3 Θέσεις) 39

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΑΘΗΝΑ - 11 Θέσεις) 82

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 3 Θέσεις) 15

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών (ΑΘΗΝΑ - 10 Θέσεις) 97 ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 2 Θέσεις) 28

ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος (ΑΘΗΝΑ - 5 Θέσεις) 51

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΑΘΗΝΑ - 10 Θέσεις) 192

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 2 Θέσεις) 29

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Γραφιστών (ΑΘΗΝΑ - 12 Θέσεις) 367

ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας (ΑΘΗΝΑ - 1 Θέσεις) 34

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας (ΑΘΗΝΑ - 2 Θέσεις) 39

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Φωτιστών (ΑΘΗΝΑ - 4 Θέσεις) 87

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών (ΑΘΗΝΑ - 30 Θέσεις) 290

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 5 Θέσεις) 41

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) (ΑΘΗΝΑ - 5 Θέσεις) 35

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 1 Θέσεις) 6

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ (ΑΘΗΝΑ - 31 Θέσεις) 234

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 3 Θέσεις) 54

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών (ΑΘΗΝΑ - 37 Θέσεις) 485

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 8 Θέσεις) 96

ΤΕ Εκφωνητών (ΑΘΗΝΑ - 4 Θέσεις) 89

ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων) (ΑΘΗΝΑ - 2 Θέσεις) 21

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων (ΑΘΗΝΑ - 8 Θέσεις) 159

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2.789

Θέσεις δημοσιογράφων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 2 Θέσεις) 68

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 3 Θέσεις) 68

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑ - 6 Θέσεις) 128

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑ - 16 Θέσεις) 324

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 7 Θέσεις) 181

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 59 Θέσεις) 1198

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 5 Θέσεις) 86

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΑΘΗΝΑ - 22 Θέσεις) 255

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (ΑΘΗΝΑ - 4 Θέσεις) 35

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (ΑΘΗΝΑ - 8 Θέσεις) 36

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2.379

TAGS