Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγει έρευνα για τα φαινόμενα σεξουαλικής θυματοποίησης των Ελλήνων δημοσιογράφων στους χώρους εργασίας.

Με ανακοίνωσή του καλεί όσους δημοσιογράφους έχουν πέσει  θύματα σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας να λάβουν μέρος σε αυτή την έρευνα.

Η εμπειρία τους θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. 

Οι δημοσιογράφοι που θα δεχτούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, θα λάβουν μέρος σε μια συνέντευξη βάθους διάρκειας περίπου μιας ώρας. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και οι συνεντεύξεις απολύτως εμπιστευτικές.