Τα ασυμμάζευτα προσπαθούν να μαζέψουν στη ΝΕΡΙΤ μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των δημοσιογράφων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και των μορίων που συγκέντρωσαν. 
 
Στην ανακοίνωση της εταιρίας υπονοείται πως η δημοσιοποίηση της λίστας είναι προϊόν υποκλοπής-ότι δηλαδή κάποιος «τρίτος» προσπέλασε το σύστημα της ΝΕΡΙΤ και έκλεψε τη λίστα. Ωστόσο και έτσι να είναι εγείρονται ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας αλλά και το σε ποιους είχε διακινηθεί η λίστα μέσω του συστήματος. Κάτι που καλό θα ήταν να φέρει στο φως η εσωτερική έρευνα που έχει ξεκινήσει. 
 
Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε πάντως και τη δημοσίευση της εν λόγω λίστας που αρχικά περιείχε τα ονόματα  ενώ στη συνέχεια μετά από επεξεργασία «τρίτων» δημοσιεύτηκε και ως «Δείτε τους επιτυχόντες της ΝΕΡΙΤ»! η εταιρία έδωσε σχετικές διευκρινίσεις επισημαίνοντας κυρίως πως ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα δημοσιευτεί μετά την επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση. 
 
Και επειδή σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολλές οι περιπτώσεις υποψηφίων που δεν έχουν καν σχέση με το επάγγελμα του δημοσιογράφου (λένε πως έχουν κάνει αίτηση ακόμα και γιατροί!) ωστόσο έχουν μοριοδοτηθεί υψηλά για την προϋπηρεσία σε άλλο όμως επαγγελματικό κλάδο, θα υπάρχει ενδελεχής έλεγχος των βιογραφικών, των τίτλων σπουδών αλλά και της προϋπηρεσίας και της συνάφειας αυτής με τη θέση την οποία διεκδικούν. 
 
Αυτό όπως ενημερώνει η ΝΕΡΙΤ θα γίνει με βάση νέα διαδικασία στην οποία οι υποψήφιοι όλοι ανεξαιρέτως θα κληθούν να «τεκμηριώσουν τόσο τα τυπικά τους προσόντα όσο - ιδίως - την προηγούμενη εμπειρία τους, σε θέση αντίστοιχη με αυτή για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, επισυνάπτοντας σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, με επαρκή πεδία και χωρητικότητα, ψηφιακά (σκαναρισμένα) αντίγραφα αποδεικτικών των προσόντων που δήλωσαν στην αίτησή τους».
 
Και βέβαια και εδώ αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έγινε αυτό από το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Ενώ υπήρχε η πρόβλεψη της αποστολής έπειτα από σκανάρισα των τίτλων σπουδών δεν ήταν υποχρεωτικό να αποσταλεί το χαρτί που αποδείκνυε την προϋπηρεσία. 
 
Τ.Α.
TAGS