Ο Αθανάσιος Ανδρεούλης, πρώην οικονομικός διευθυντής του Mega» είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της «Τηλέτυπος Ανώνυμης Εταιρείας Τηλεοπτικών Προγραμμάτων».
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση

«Το διοικητικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 10/2/1014 εξέλεξε, για το υπόλοιπο της θητείας του (1/7/2018), τον κ. Αντώνιο Θεοχάρη σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αϊδίνη και τον κ. Αθανάσιο Ανδρεούλη σε αντικατάσταση του κ. Αντωνίου Θεοχάρη.

Κατά την αυτή συνεδρίαση, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, και εξέλεξε πρόεδρο τον κ. Σταύρο Ψυχάρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Αθανάσιο Ανδρεούλη.

Κατόπιν τούτων στο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν οι κκ.

  • Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  • Αθανάσιος Ανδρεούλης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Ηλίας Τσίγκας του Ευσταθίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Αντώνιος Θεοχάρης του Θεοχάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Σημειώνεται πως νόμιμος εκπρόσωπος ορίσθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ανδρεούλης»