Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν οι συνδρομές των ψηφιακών εκδόσεων του αυστραλιανού τύπου την ίδια στιγμή που μειώνεται η κυκλοφορία των έντυπων εκδόσεων.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Η κυκλοφορία της ψηφιακής έκδοσης της εφημερίδας The Australian αυξήθηκε 45% ( 53. 019 συνδρομές), της εφημερίδας The Age 205% (77.220 συνδρομές) και της εφημερίδας The Sydney Morning Herald 105% (83.558).

Έτσι, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις, συνολικά οι εφημερίδες έχουν τώρα μεγαλύτερη κυκλοφορία (έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις) και πολλαπλάσιο αναγνωστικό κοινό.