Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε., μετά και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας και για την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. καλεί όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση να επιβεβαιώσουν τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία, καταθέτοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nerit.icap.gr  ψηφιακά (σκαναρισμένα) αντίγραφα των σχετικών αποδεικτικών. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην παραπάνω διεύθυνση τα δικαιολογητικά από σήμερα Παρασκευή μέχρι την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00. 

Επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή κάθε υποψηφίου.