Στη μείωση του κόστους λειτουργίας και εκείνου που αφορά στην παραγωγή ιδίου προγράμματος επιμένει η διοίκηση της εταιρείας Τηλέτυπος ΑΕ (MEGA Channel), οι μετοχές της οποίας έχουν υπαχθεί από 8-4-2011 στη κατηγορία επιτήρησης. 

Όπως επισημαίνεται σχετική ανακοίνωση, «η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις στην ταμιακή ρευστότητα». 

Υπενθυμίζεται ότι στις 14/10/2013 ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 8/4/2013. 

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 15,1 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 366.000 ευρώ.

TAGS