Οι επιδόσεις των κυριακάτικων εφημερίδων:

«Θέμα»: 137.000,  «Έθνος»: 110.000, «Βήμα»: 97.000, «Real news»: 97.000, «Δημοκρατία»: 24.000, «Ελεύθερος Τύπος»: 22.000, «Ελευθεροτυπία»: 8.000.