Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση http://bit.ly/1hzdfwF αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2014 της ΝΕΡΙΤ για την πλήρωση 64 θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πέντε θέσεων προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα επιτυχόντων μπορούν να καταθέσουν ένσταση προς τον ΑΣΕΠ από σήμερα Τετάρτη 9 έως και την Τρίτη 22 Απριλίου 2014.

Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ίδιας προκήρυξης, θα δημοσιευθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

TAGS