Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, ο οποίος του παρέδωσε την Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής για το έτος 2013. 

Κατά την παράδοση της έκθεσης ο κ. Λασκαρίδης αναφέρθηκε στις κυρωτικές αποφάσεις, οι οποίες όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι λιγότερες κατά 49, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και επίσης τα πρόστιμα είναι λιγότερα. Οι περισσότερες, αφορούν τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ποσοστό 57% και οι υπόλοιπες ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης τόνισε το σημαντικό έργο που επιτελεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ενημέρωσε τον κ. Λασκαρίδη πως η Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής θα διαβιβαστεί στους βουλευτές και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να γίνει αντικείμενο μελέτης και συζήτησης.