Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ψηφιακή μετάβαση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την «απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» που κατέθεσαν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικρατείας.

Στην τροπολογία σημειώνεται πως κατά το μεταβατικό στάδιο από την έναρξη της ψηφιακής μετάβασης και έως ότου δοθούν οι άδειες παρόχου περιεχομένου, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί περιφερειακοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν ψηφιακά το πρόγραμμά τους σε Περιφερειακή Ζώνη που στην Ευρύτερη Περιοχή Εξυπηρέτησης (ΕΠΕ), στην οποία εκπέμπουν έως σήμερα αναλογικά.