Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καλεί, τα μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.,στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ένωσης (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  • Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των ψηφοφοριών επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων της ΕΣΗΕΑ στο 7 ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2013, έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  • Έγκριση οικονομικού Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καλεί, τα μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.,στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ένωσης (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).χρήσης 2014.
  • Εξελίξεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Δημοσιογράφοι εργαζόμενοι στο Διαδίκτυο και η ένταξή τους στην ΕΣΗΕΑ.
  • ΕΡΤ.
  • Διεκδίκηση σύναψης νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδιωτικών συμφωνιών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή τους.
  • Κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 26 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.,στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ένωσης (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξη.

Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται σε τρίτη συνεδρίαση στις 27 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ένωσης (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση, για να υπάρχει απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/5 των πιο πάνω μελών της Ένωσης.

Εάν και κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση καλείται στις 28 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στο Ξενοδοχείο “ TITANIA HOTEL ” - Αίθουσα Απόλλων (οδός Πανεπιστημίου αρ. 52) και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

TAGS