Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων (ΕΙΗΕΑ) “πρότειναν” σήμερα στις Ενώσεις των δημοσιογράφων, των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ) την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με μείωση μισθών -10% για όσους αμείβονται με πάνω από  1.200 ευρώ μεικτό μισθό το μήνα.

Το Διασωματειακό των Ενώσεων του Τύπου συνεδριάζει για να εκδώσει ανακοίνωση για τα παραπάνω