Για έξι μήνες παρατείνεται η θητεία των Δ.Σ των ανεξάρτητων αρχών, συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΡ.

Η παράταση δίνεται με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις.

Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά και αναλυτικά αφορά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τον Συνήγορο του Πολίτη. 

TAGS