Την ακύρωση των απολύσεων δέκα εργαζομένων της ΕΡΤ, μετά το αιφνίδιο κλείσιμό της, αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο ωστόσο δεν ορίζει άμεσα εκτελεστή την απόφαση του.

Το δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν οι δέκα απολυμένοι της ΕΡΤ, με την υπ΄αριθμόν 2732/14 απόφαση, που εξέδωσε, κρίνει άκυρες τις απολύσεις τους και υποχρεώνει το ελληνικό Δημόσιο, ως διάδοχο της ΕΡΤ, να αποδεχθεί τις υπηρεσίες των εναγόντων στις θέσεις που είχαν προ την απόλυση και με τους ίδιους μισθούς.

Ορίζει, επίσης, πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε μέρα που το εναγόμενο Δημόσιο δεν εφαρμόζει την απόφαση του δικαστηρίου και θα αρνείται τις υπηρεσίες κάθε εργαζόμενου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η απόφαση δεν έχει άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα.

Τον περασμένο Μάιο είχε εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση και από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης το οποίο έκρινε άκυρες τις απολύσεις 20 εργαζομένων της ΕΡΤ, επιδικάζοντας μάλιστα αποζημιώσεις ύψους 9.000 - 13.000 ευρώ στον καθένα από αυτούς.

Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι πρέπει να καταβληθούν στους απολυμένους οι μισθοί, που θα τους καταβάλλονταν κανονικά από τις 11 Ιουνίου 2013, οπότε και έγιναν οι απολύσεις, ως και τις 2 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα κατά την οποία εκδικάσθηκε η υπόθεση.

TAGS