Η ΕΡΤ δεν είναι προβληματική!
Οι περικοπές των μισθών των εργαζομένων, έκαναν την ΕΡΤ να μην είναι προβληματική επιχείρηση! Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Διοίκηση της ΕΡΤ με δελτίο τύπου:

Σχετικά με αναφορές δημοσιευμάτων ότι, βάσει έρευνας της Eurostat, η ΕΡΤ Α.Ε. εντάσσεται στις ΔΕΚΟ που συμμετέχουν και επηρεάζουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, για την πλήρη και ορθή ενημέρωση όλων τονίζονται τα ακόλουθα :
1. Στις 31/12/2009 τα συσσωρευμένα χρέη της ΕΡΤ ήταν 112 εκατ. ευρώ και οι συσσωρευμένες ζημίες119 εκατ. ευρώ.
2. Στις 31/10/2010 τα χρέη της ΕΡΤ διαμορφώθηκαν στα 45 εκατ. ευρώ και οι ζημίες μειώθηκαν κατά 22 εκατ. ευρώ και έως τη λήξη της χρήσης 2010 (31/12/2010) είναι διασφαλισμένη η περαιτέρω ουσιαστική μείωση των χρεών και ζημιών.
3. Η πορεία ταχύτατης οικονομικής εξυγίανσης της ΕΡΤ είναι δεδομένη και στηρίζεται στη δημιουργία πρωτογενών ετησίων πλεονασμάτων. Το πραγματικό ταμειακό πλεόνασμα στις 31/12/2010 θα διαμορφωθεί σε ποσό πλέον των 40 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ποσοτικό πλεόνασμα θα διαμορφωθεί και κατά τη χρήση του 2011, με αποτέλεσμα να έχουν εντός του 2012 ουσιαστικά εξαλειφθεί τα χρέη και να είναι δευτερεύον οικονομικό στοιχείο οι όποιες λογιστικά διατυπούμενες ζημίες, δεδομένου μάλιστα του από ετών καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΡΤ Α.Ε., ποσού 259 εκατ. ευρώ.
4. Σημειώνεται για άλλη μια φορά ότι, η ΕΡΤ έχει από τον Ιούλιο 2010 πρόσθετη ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης-δανείου με πλαφόν 30 εκατ. ευρώ και επιτόκιο (spread) 3% πλέον Euribor, χωρίς εγγύηση του Δημοσίου, που είναι χαρακτηριστικό υγιούς και ασφαλούς οικονομικής επιχείρησης, το δε μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού δεν έχει μέχρι σήμερα χρειασθεί να αναλάβει και ούτε προβλέπεται για το προσεχές διάστημα.
5. Στη δημιουργία αυτών των πλεονασμάτων και στην οικονομική εξυγίανση συμβάλλουν κατά ποσοστό περίπου 60% οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μέσω της περικοπής των αμοιβών τους, όταν μάλιστα δεν έλαβαν αυξήσεις κατά το 2009, σε αντίθεση με όλους τους άλλους εργαζόμενους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
6. Τα σχηματιζόμενα σημαντικά οικονομικά πλεονάσματα, εκτός από τη χρήση τους για την κάλυψη των χρεών και ζημιών, δίνουν τη δυνατότητα άμεσων επενδύσεων σε ποιοτικό πρόγραμμα και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε η ΕΡΤ να εκπληρώνει τους σκοπούς της και να επιστρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους πολίτες την εισφορά τους. (3,88 Ευρώ μηνιαία για κάθε μετρητή της ΔΕΗ)
7. Με βάση όλα ανεξαιρέτως τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα η ΕΡΤ Α.Ε. δεν είναι «προβληματική» οικονομικά και διαχειριστικά εταιρεία.
8. Τονίζεται ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για την περαιτέρω εξυγίανση, οικονομική και λειτουργική, και την ανάπτυξη της ΕΡΤ. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλεται, και θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση να καταβάλλεται, κάθε προσπάθεια.