Στην  κατασκευή πυρηνικού εμπορικού πλοίου, συμμετέχει μαζί με άλλες εταιρείες  ο ναυτιλιακός όμιλος του Βίκτωρα Ρέστη, βασικού μετόχου του ΔΟΛ. 

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία του ομίλου στην Αθήνα η “Enterprises Shipping and Trading” του ομίλου Ρέστη, ο Loyds Register η Ηyperion Power Generation και η BMT και περιλαμβάνει  τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα ασχοληθεί με την έρευνα το σχεδιασμό και τελικά την κατασκευή δύο εμπορικών πλοίων και ειδικότερα δεξαμενόπλοιων που θα χρησιμοποιούν ως “καύσιμο” πυρηνική ενέργεια.