Ο εκδότης της ιστορικής εφημερίδας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” θα είναι πλέον διακοσμητικός εκδότης της εφημερίδας του. Άλλαξε χέρια η ιστορική εφημερίδα της Πάτρας "Πελοπόννησος" και περιήλθε στην ιδιοκτησία του Θόδωρου Λουλούδη της εταιρίας δημοσκοπήσεων Data RC.

Με μια λιτή ανακοίνωσή της η ... εταιρία που εκδίδει την εφημερίδα επιβεβαίωσε την πώληση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Οι επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνουν ότι την Πέμπτη 21/4/2011 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση από τον κ. Θεόδωρο Η. Λουλούδη του πλειοψηφικού μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιριών που εκδίδουν την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της 26/4/2011 αποφασίστηκε ο κ. Λουλούδης να αναλάβει χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου.

Ο κ. Σπύρος Δούκας και η κ. Νανά Δούκα παραμένουν εκδότες της εφημερίδας και ο κ. Σ. Δούκας μη εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ"