Απορρίφθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αγωγή της εταιρείας «Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» κατά της εικοσιτετράωρης απεργίας των ενώσεων προσωπικού ΕΠΗΕΘ, ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤ-Θ, με αφορμή τις πρόσφατες απολύσεις, στο συγκρότημα «Αγγελιοφόρος», ενώ η απεργία κρίθηκε παράνομη μόνο για την ΕΣΗΕΜΘ για τυπικούς λόγους.

    Συγκεκριμένα το δικαστήριο θεώρησε για την ΕΣΗΕΜΘ, ότι λόγω της μεταφοράς της πρωτομαγιάτικης αργίας την Παρασκευή δεν τηρήθηκε ο εύλογος χρόνος προειδοποίησης. Υιοθέτησε ωστόσο τα επιχειρήματα και των τεσσάρων ενώσεων ως προς την ουσία της διαφοράς.

    Η εταιρία είχε υποστηρίξει ότι οι ζημίες το πρώτο τρίμηνο αναλογικά ξεπέρασαν το όριο (2,5 εκ. ευρώ ετησίως, προ αποσβέσεων), μέχρι του οποίου - με συμβάσεις μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων κατά το προηγούμενο διάστημα και με αντάλλαγμα τη μείωση των μισθών κατά 12,5% - είχε συμφωνηθεί η προστασία των συμβάσεων.

    Το δικαστήριο θεώρησε μη επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία για τις οικονομικές ζημίες, που επικαλέστηκε η εργοδοσία, προκειμένου να προβεί σε λύση των συμβάσεων.

    Το δικαστήριο έκρινε επίσης, ως μη νόμιμες τις απολύσεις δύο συντακτών στο φύλλο «Διαδρομές», λόγω αναστολής έκδοσης του, καθώς αποδείχθηκε ότι απασχολούνταν και σε άλλα έντυπα του ομίλου.

    Η απεργία έληξε στις εννιά το πρωί, πριν την έκδοση της απόφασης.