Με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία επεβλήθη πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τη σατιρική εκπομπή «ΡΑΔΙΟ-ΑΡΒΥΛΑ», η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) παρατηρεί τα ακόλουθα:
Η σάτιρα και ο καυτηριασμός φαινομένων της πολιτικής ζωής – ακόμη και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινοβουλίου – που έχουν προκαλέσει έντονα την κοινή γνώμη, όπως η πορεία των εργασιών των εξεταστικών επιτροπών για σκάνδαλα, δεν είναι δυνατόν να κρίνονται ως επιλήψιμες και τιμωρητέες συμπεριφορές, με την επίκληση γενικών ρητρών κανόνων δικαίου.
Πολλώ μάλλον όταν,
1. Το ΕΣΡ εισάγει την υπόθεση προς κρίση, αναθέτοντας την εισήγηση σε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη – νομικό, «μετά από καταγγελία βουλευτή, για προσβολή της προσωπικότητάς του».
2. Ο ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – νομικός στην εισήγησή του προς την Ολομέλεια του ΕΣΡ, από 24/3/2011, εισηγείται την απαλλαγή του τηλεοπτικού σταθμού για την κατηγορία της προσβολής προσωπικότητας, διότι «… γίνεται δεκτό ότι στα πλαίσια των σατιρικών εκπομπών επιτρέπεται ο σκωπτικός και καυστικός σχολιασμός προσώπων της επικαιρότητας στο βαθμό που υπηρετεί την τέχνη και δεν υπονοεί σκοπίμως για αυτά φανταστικές και προσβλητικές για την προσωπικότητα ιδιότητες που γεννούν στο κοινό συναισθήματα αντιπάθειας και αποστροφής …»
3. Η Ολομέλεια του ΕΣΡ, σύμφωνα με τις επακολουθήσασες δηλώσεις του Προέδρου, καταδικάζει τον τηλεοπτικό σταθμό, τροποποιώντας την πραγματική και νομική βάση, από «προσβολή προσωπικότητας μετά από καταγγελία βουλευτή» σε «οίκοθεν εξέταση της υπόθεσης για προσβολή και έλλειψη σεβασμού των θεσμών».
Προκαλεί πολλά ερωτηματικά τόσο η ουσία της κρίσεως του ΕΣΡ όσο και η διαφαινόμενη μεθόδευση για την, παντί τρόπω, καταδίκη του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.
Όλα δε τούτα συμβαίνουν, ενώ παράλληλα,
1. Σύμφωνα με την απόφαση 1098/2011 του ΣτΕ (Δ Τμ.) κρίνεται ότι η σύνθεση του ΕΣΡ δεν είναι νόμιμη τουλάχιστον από το έτος 2007, λόγω λήξεως της θητείας αρκετών μελών του και παραμονής τους σε αυτό για διάστημα άνω του ευλόγου οκταμήνου.
2. Το ΕΣΡ με μη νόμιμη απόφασή του, την 423/21.9.2010, ενώ είχε συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανελαστικά μέγιστος αριθμός των δώδεκα (12) περιφερειακών σταθμών (τρία μπουκέτα των τεσσάρων προγραμμάτων) που εδικαιούντο να μεταδώσουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα στην περιφέρεια της Αττικής, έδωσε άδεια σε ένα ακόμη ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ως δέκατο τρίτο (13ο) στη σειρά, να εκπέμψει ψηφιακά το αναλογικό του πρόγραμμα από το κέντρο εκπομπής της Αίγινας. Και, επειδή δεν προβλέπεται πρόσθετη συχνότητα μετάδοσης για το πρόγραμμα του 13ου ιδιωτικού περιφερειακού σταθμού, το Ε.Σ.Ρ. αποφάσισε ότι ο σταθμός αυτός θα κάνει χρήση (μέρους = ¼) της συχνότητας UHF 22, που προβλέπεται αποκλειστικά για την ψηφιακή μετάδοση των προγραμμάτων της ΕΡΤ και της NOVA. Επί εγγράφων επισημάνσεων της υπέρβασης της νομιμότητας, το ΕΣΡ σιωπά.
Τι ακριβώς συμβαίνει με το ΕΣΡ; Λογοδοτεί και ελέγχεται ή αυθαιρετεί;