Στη θέση τριών δημοσιογράφων που δεν αποδέχθηκαν την πρόσληψη, η ΕΡΤ προσέλαβε άλλους τρεις. Μεταξύ αυτών και ο Νίκος Περιδiκάρης, ο καλός συνάδελφος με ειδικές δεξιότητες, που δεν είχε συμπεριληφθεί στην λίστα των προσλήψεων. Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΕΡΤ αποφάσισε:
Την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) των δημοσιογράφων Νικόλαου Περδικάρη, Ιωάννη Χελιώτη και Θεοπούλας Βόγλη, βάσει της Α1/2010 προκήρυξης. Οι προσλήψεις των ανωτέρω δημοσιογράφων γίνονται, μετά από  εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης, σε αντικατάσταση των δημοσιογράφων Πέτρου–Παύλου Βίγλα, Μαίρης–Ζωής Κόλλια και Χαράλαμπου Παπαπαναγιώτου, λόγω μη αποδοχής της πρόσληψής τους.
TAGS