Αναφορικά με τις σημερινές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, σχετικά με τον Καταλογισμό Οικονομικού Ανταλλάγματος σε τηλεοπτικούς σταθμούς, κύκλοι της Nova σχολίασαν ότι έχει καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι σήμερα, το ποσό των 77.452.851,20 ευρώ, τόσο για την δορυφορική εκπομπή όσο και για τη χρήση των επίγειων συχνοτήτων.

Από την Κάντζα σημειώνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο για την χρήση συχνοτήτων, ενώ διευκρινίζουν ότι ο υπολογισμός του ποσού που αναρτήθηκε σήμερα είναι λάθος, καθώς το ποσοστό του οικονομικού ανταλλάγματος έχει περιοριστεί κατ' ανώτατο όριο στο 3% με βάση το ν. 4070/2012 (αρ. 81 παρ. 6).