Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.),  συγκροτήθηκε σε Σώμα με την ακόλουθη σύνθεση :
 

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Τάτσης
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Νεστορίδης
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νίκος Καρούτζος
  • ΤΑΜΙΑΣ: Τάσος Παπαϊωάννου
  • ΜΕΛΗ: Πόπη Χριστοδουλίδου, Γιάννης Αγγέλης, Κώστας Nτελέζος, Άντζυ Σταθάτου & Σίμος  Καταϊφτσής

Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής ΤΥΠ Αθήνας εξελέγη η Άντζυ Σταθάτου και μέλη  της οι Νίκος Καρούτζος και Τάσος Παπαϊωάννου.
Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΥΠ Θεσσαλονίκης ορίσθηκε ο Παναγιώτης Νεστορίδης και μέλος ο Σίμος Καταϊφτσής.