Τη θέση του προέδρου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ανέλαβε η Λίνα Αλεξίου, μητέρα της Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ανασυγκρότηση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΕΣΡ αποφασίστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή, έπειτα από τη λήξη της θητείας του προέδρου, Ιωάννη Λασκαρίδη και των μελών Ιωάννη Παπακώστα και Εύης Δεμίρη. Η θητεία τους αρχίζει στις 20.4.2015 και λήγει στις 31.12.2016.

Πρόκειται για μια διαδικασία εσωτερικής αναδιάταξης που αφορά μόνο στο υπηρεσιακό προσωπικό του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι για τον διορισμό μελών στο ΕΣΡ, όπως σε κάθε Ανεξάρτητη Αρχή, απαιτείται απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια»:

Η Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου, αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου, με αναπληρωτή την Πέρσα Λαμπροπούλου.

Να σημειωθεί ότι η κυρία Αλεξίου στην προηγούμενη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου ήταν αντιπρόεδρος.

Ολόκληρη η απόφαση 

Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Αντιπροέδρου καθήκοντα Προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα ασκεί το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, ο δε αναπληρωτής της Αντιπροέδρου θα ασκεί καθήκοντα μέλους του Υπηρεσιακού. Ως μέλη ορίστηκαν οι:

1) Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Αποστολά, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

2) Ιωάννης Βασιλόπουλος, Σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Πέτρο Τσαντίλα, Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3)Απόστολος Χριστόπουλος, ειδικός επιστήμονας-οικονομολόγος και Νικόλαος Αγγελής, ειδικός επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές τους την Αγγελική Σιμιτοπούλου, ειδικό επιστήμονα- οικονομολόγο και Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό επιστήμονα-νομικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Χρέη Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εκτελεί ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, διοικητικός υπάλληλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με βαθμό Β με αναπληρωτή του την Ειρήνη Ξιφαρά, διοικητικό υπάλληλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με βαθμό Γ.