Με κοινή υπουργική απόφαση θα καλυφθεί το διάστημα από τις 29 Απριλίου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους η μισθοδοσία των εργαζομένων της ΕΡΤ

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την έναρξη της ημερομηνίας καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων στην ΕΡΤ, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού Επικρατείας κ.Ν.Παππά, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης του Ν.4324/2015 δηλ. της 29 Απριλίου 2015 και της ανάληψης των καθηκόντων των εργαζομένων θα συμπεριληφθεί στην προβλεπόμενη, με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου, Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Η έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. θα γίνει πολύ σύντομα».