Την ανασυγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου, μετά τη γνωστοποίηση των παραιτήσεων του κου Βασίλειου Κοσμόπουλου και της κας Χρυσαυγής Πεχλιβανίδου, ανακοίνωσε η "Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ" (Alter Channel).
Όπως ανακοινώθηκε, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κου Βασιλείου Κοσμόπουλου τόσο από τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας όσο και από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, καθώς και η παραίτηση της κας Χρυσαυγής Πεχλιβανίδου από την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Κοσμόπουλος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία ως Γενικός Διευθυντής Μέσων Παραγωγής και Μετάδοσης, ενώ η κα Πεχλιβανίδου ως Διευθύντρια Λειτουργίας. Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει επί του παρόντος, στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Ενόψει των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

- Κωνσταντίνος Γιαννίκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

- Ανδρέας Κουρής, αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

- Γεώργιος Κουρής, μη εκτελεστικό μέλος.

- Εμμανουήλ Ξενάκης - Βαλέττας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος και

- Άννα Κοντοδήμου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Το ΔΣ αποφάσισε ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γιαννίκος. Η θητεία του ΔΣ λήγει την 27η-06-2013 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.