Από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας αναφορικά με την προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών, επισημαίνεται ότι αυτή έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 31.12.2015.

«Η οριζόμενη, με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης εκ μέρους των ραδιοφωνικών σταθμών των στοιχείων των κεραιοσυστημάτων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΤ, η οποία λήγει σήμερα θα παραταθεί με προσεχή νομοθετική ρύθμιση».