Σε δύο διαδοχικές γενικές συνελεύσεις, οι εργαζόμενοι του Alter θα αποφασίσουν τι θα απαντήσουν στη νέα (ο Θεός να την πει) πρόταση του Γιώργου Κουρή. Ο καναλάρχης, που χρωστάει πέντε μισθούς, είπε ότι θα καταβάλλει 2.600 ευρώ για κάθε τεχνικό και 2.300 για κάθε δημοσιογράφο και διοικητικό, με την προϋπόθεση να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Επίσης, υποσχέθηκε να καταβάλλει μισό μισθό στις 14 Ιουνίου.
Στις 5 αρχίζει η συνέλευση των δημοσιογράφων και στις 6.30 των τεχνικών.
TAGS