Για ένα σχέδιο νόμου που φαίνεται να έχει συνταχθεί χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρή μελέτη των θεμάτων που προκύπτουν, κάνει λόγο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στη γνωμοδότησή του για το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Στην πολυσέλιδη γνωμοδότησή του, το ΕΣΡ στρέφεται εναντίον του υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά, τονίζοντας πως στο νομοσχέδιο δεν λαμβάνονται υπόψη οι γενικότερες εξελίξεις που επηρεάζουν τα οπτικοακουστικά μέσα, όπως η ανάπτυξη το διαδικτύου και δορυφορικών υπηρεσιών. 

Στη γνωμοδότηση σημειώνεται πως το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει υφιστάμενες διατάξεις που χρονολογούνται από το 1995 και αφορούσαν τότε την αναλογική τηλεόραση, αναπαράγοντας μάλιστα προϋπάρχουσες ασάφειες και ερμηνευτικά προβλήματα.

Η γνωμοδότηση του ΕΣΡ

Υπογραμμίζεται επίσης ότι σε όλες τις χώρες που έχουν ολοκληρώσει τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση ζητήματα όπως ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών, το είδος των αδειών και η οικονομική βιωσιμότητα της κάθε κατηγορίας σταθμού (π.χ. ενημερωτικός) προϋποθέτουν μελέτη που διεξάγεται συνήθως από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή και κατόπιν διαβούλευσης, όχι με την κατάθεση νομοσχεδίων

Επιπλέον, τονίζεται, σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν γίνεται διάκριση των αδειών σε γενικού περιεχομένου, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού. 

Αντίθετα, σημειώνει το Συμβούλιο, το νομοσχέδιο του κ. Παππά ακολουθεί την περπατημένη των προηγούμενων ανεφάρμοστων νόμων, όπου όλες οι αρμοδιότητες ανατίθενται σε υπουργούς, ενώ το ίδιο το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο περιορίζεται σε γνωμοδοτικό ρόλο.

Το ΕΣΡ τονίζει επίσης ότι σε περίπτωση που επιλεγεί το σύστημα του πλειοδοτικού διαγωνισμού η τιμή εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή, και όχι από τους συναρμόδιους υπουργούς.