Η ειδική τροπολογία που φαίνεται ότι θα εφαρμόσει η κυβέρνηση με την έλευση του νέου χρόνου, για την παράκαμψή του ΕΣΡ ως αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτήσει για τις Τηλεοπτικές άδειες, ανοίγει το δρόμο για όσους περιμένουν στη γωνία να καταθέσουν φακέλους για αγορά νέων τηλεοπτικών συχνοτήτων.

Η κυβέρνηση αφού περίμενε αρκετά να συναινέσει και η ΝΔ αποφάσισε να παρακάμψει με τροπολογία και στην ουσία να αχρηστέψει οποιαδήποτε νέα σύνθεση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου καταντώντας το όταν και εφόσον γίνει η σύνθεση του σε ένα όργανο με ελάχιστες αρμοδιότητες.

Είναι κρίμα γιατί το Ραδιοτηλεοπτικό ως τα τώρα εμπόδιζε έστω και ένα σκληρό κομμάτι που ήταν αυτό του τζόγου από τα παιχνίδια στα κανάλια τζόγος που αποφέρει κέρδη έως 200.000 ευρώ την ημέρα και είναι όλα ως εταιρείες Γερμανικών συμφερόντων.

Πάντως ο υπουργός Επικρατείας έχει έτοιμη τη χορήγηση 4-5 αδειών με κόστος 1,5 εκατομμύρια ευρώ η μία.

Πάντως ως τα τώρα είναι δυνατή μέσω δορυφορικών εγκαταστάσεων ακόμα και η χορήγηση 50 συχνοτήτων, ενώ από του χρόνου και μετά απελευθερώνεται πλήρως η τηλεοπτική αγορά.