Τρελή εντύπωση προκαλεί η ζήτηση των δικαιολογητικών από την ΕΡΤ και την EBU, για τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων στο διαγωνισμό τραγουδιού!

Για να καλύψει κάποιος τη διοργάνωση , από ένα μέσο του ζητείται αντίγραφο διαβατηρίου, ταυτότητας, ΑΦΜ, η εταιρία που εργάζεται να είναι μέλος του Επιμελητηρίου και άλλα απίθανα πράγματα.

Προφανώς στη Στοκχόλμη που γίνεται ο τελικός του πανηγυριού θα μας έχουν περάσει για…. ανεπιθύμητους πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα και θα νομίζουν ότι λαχταράμε την … ηλιόλουστη χώρα τους! Δεν πάτε καθόλου καλά.

Διαβάστε τι ζητούν:

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της EUROVISION 2016 θα πραγματοποιηθεί στη  Στοκχόλμη  και περιλαμβάνει δύο στάδια: τους δύο Ημιτελικούς στις 10 και 12 Μαΐου και τον Τελικό στις 14 Μαΐου. Η χώρα μας διαγωνίζεται στον 1ο Ημιτελικό της 10ης Μαΐου.

Για όσους δημοσιογράφους και τεχνικούς επιθυμούν να καλύψουν τη διοργάνωση, πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία διαπιστεύσεων, την ευθύνη για τις οποίες έχει η  Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ.

Kάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας μπορεί να διαπιστεύσει συνολικά μέχρι τρία (3) άτομα, ενώ τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να διαπιστεύσουν έναν (1) δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με την EBU, το Μέσο που αιτείται τη διαπίστευση πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι βάσει του ισχύοντος κανονισμού της EBU (bit.ly/code_of_contuct): α) η απόφαση για τη χορήγηση ή μη διαπίστευσης σε δημοσιογράφους ή τεχνικούς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της EBU ή/και του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό. β) Μεμονωμένα άτομα ή Μέσα που έχουν διαπιστευθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις, ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν στον φορέα που αναλαμβάνει τη χορήγηση διαπιστεύσεων δείγματα εργασίας τους από κάλυψη προηγούμενων διοργανώσεων. γ) Οι διαπιστευμένοι οφείλουν να επιστρέψουν αμέσως τις κάρτες διαπίστευσης στην EBU ή στον διοργανωτή, εφόσον αυτό για οποιονδήποτε λόγο τους ζητηθεί.

Για τη διαπίστευση απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Γραπτή επιστολή του Μέσου που επιθυμεί τη διαπίστευση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ή Διευθυντή, στην οποία να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ειδικότητα του αιτούντος (δημοσιογράφος, κάμεραμαν, ηχολήπτης, κλπ), τα τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε αιτούντος ξεχωριστά.
  2. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται το ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και ο αριθμός εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο.
  3. Φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου (με ανάλυση τουλάχιστον 408 x 600 pixels).

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τη  Δευτέρα 21 Μαρτίου, με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή να παραδοθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΡΤ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION»