Για συνεχιζόμενη απαξίωση της Αρχής, καθώς παραμένει χωρίς διοίκηση εδώ και μήνες, κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους οι υπάλληλοι του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν αύριο, Πέμπτη, στη στάση εργασίας και στην παράσταση διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει τη συνεχιζόμενη απαξίωση της Αρχής δια της μη συγκρότησης Διοίκησης.

 Πρακτικά, αυτό σημαίνει αδυναμία λήψης αποφάσεων ως προς την άσκηση  του ρυθμιστικού ρόλου της Αρχής, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα και την απώλεια δημόσιων εσόδων από τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 Σε συνέχεια της από 29 Φεβρουαρίου 2016 επιστολής μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Επικρατείας και τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες με αίτημα τον ορισμό Διοίκησης και την αναβάθμιση του Οργάνου:

Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας και στην παράσταση διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δηλώνουμε ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες το προσωπικό της Αρχής συνεχίζει με ευσυνειδησία να διεκπεραιώνει τις εργασίες του με στόχο τη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ζητάμε τον άμεσο ορισμό Διοίκησης και την αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.